Baza Legală

 • O.G. nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1767/2004 privind modul de organizare si funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.787 din 3 iulie 2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.m.a.i. nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare;
 • O.m.a.i. nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere
 • O.m.a.i. nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisuluzi de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.m.a.i. nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.m.a.i. nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.m.a.i. nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.m.a.i. nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare.