Buget

Sinteza privind bugetul pe anul 2018 pe surse de finanțare
Denumirea Indicatorilor Cod Buget Suma (mii lei)
BUGETUL DE STAT 61.01 4.169
CHELTUIELI CURENTE 01 4.169
Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 3.884
Titlul II "Bunuri şi servicii" 20 46
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” 51 1
Titlul VII "Alte transferuri” 55 166
Titlul IX "Asistenţă socială" 57 72
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 61.10 171.682
CHELTUIELI CURENTE 01 44.029
Titlul I "Cheltuieli de personal" 10 11.843
Titlul II "Bunuri şi servicii" 20 32.186
Titlul IX "Asistenţă socială" 57 0
Titlul XI "Alte cheltuieli" 59 0
Titlul XIII "Active nefinanciare" 71 127.653