Scurt Istoric

 • 1859
  Prima încercare de reglementare juridică referitoare exclusiv la domeniul circulaţiei pe drumurile publice a avut loc, în România, în anul 1859, când, în Bucureşti, se elaborează cu titlu experimental primul regulament intitulat "Ordonanţa pentru reglementarea trăsurilor în Bucureşti". Acest act experimental rămâne în vigoare până în 1868, când Consiliul Comunal al Capitalei a votat un "Regulament pentru trăsurile de piaţă şi Bucureşti" care prevedea printre altele că nimeni nu e volnic a conduce trăsura fără livret.
 • 1886
  Preocupări pentru buna organizare a deplasării vehiculelor a avut nu numai administraţia Bucureştiului ci şi a unor oraşe de provincie. Astfel, în anul 1886, în luna februarie apare un Regulament asupra birjelor şi circularea lor în oraşul Focşani, precum şi un regulament asupra circulaţiei pe strade şi trotuare".
 • 1906
  În anul 1906 este publicat "Regulamentul poliţiei rulajului şi circulaţiei pe căile publice", iar un an mai târziu a fost completat cu primele dispoziţii referitoare la obligativitatea ca toate persoanele care doresc să conducă autovehicule să posede "brevetul" de şofer, care putea fi obţinut în urma susţinerii unui examen. Examinarea celor care doreau să obţină permis se efectua de către Prefectura de Poliţie din Bucureşti.
 • 1911
  Primele examene pentru obţinerea permisului de conducere au fost organizate în decembrie 1907, dar primele cursuri de pregătire a celor care doreau permis de conducere au fost deschise abia în ianuarie 1911. Examenul a constat într-o probă de viteză pe şosea şi o probă de frânare instantanee în momentul în care examinatorul arunca în fata automobilului aflat in plina viteză, un sac umplut cu paie.
 • 1921
  Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal, pregătirea viitorilor conducători auto precum şi deplasarea în siguranţă pe drumurile publice au constituit o preocupare permanentă a factorilor decizionali ai vremii. Astfel, “Legea privitoare la circulaţia autovehiculelor" şi Regulamentul de aplicare a acestei legi din anul 1921, precizează că examenul va consta dintr-o probă practică şi o probă orală, din care să rezulte ca solicitantul posedă suficiente cunoştinţe de conducere şi cunoaşte perfect legea, regulamentul şi ordonanţele referitoare la circulaţia automobilelor, teorie elementară de mecanică etc".
 • 1929
  Ca urmare a aderării României la Convenţia internaţională pentru circulaţia autovehiculelor (ratificată la 15.05.1929), în 1929 are loc o primă armonizare a legislaţiei rutiere române, reflectând concepţii şi realităţi diferite. Drept urmare, Legea nr.213 / 22.10.1929, privind circulaţia pe drumurile publice, conţinea un număr important de prevederi referitoare la interzicerea circulaţiei vehiculelor care prezentau o stare tehnică necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei rutiere.

Istoricul Instituției

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, înfiinţată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare.

Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale DRPCIV se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne. Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului afacerilor interne. Personalul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual.

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

DIRECŢIA POLIŢIEI RUTIERE

Transfer de competenţe în anii 2000-2005

DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

August 2000: Transfer de la poliţia rutieră a activităţilor de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor rutiere, emiterea şi evidenţa permiselor de conducere;

August 2004: Reorganizarea structurii în Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, subordonată direct ministerului;

August 2005: Preluarea activităţii de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere de la poliţia rutieră.