Solicitare de Informații

Solicitările privind informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 Octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vor fi adresate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor, Biroul Secretariat şi Relaţii cu Publicul

Descarcă formular-tip cerere de informaţii de interes public
Descarcă model reclamație administrativă

Persoane Desemnate

Subcomisar de poliţie Rodica Popescu

Coordonate de contact

Telefon: 021.2321715

E-mail: drpciv@mai.gov.ro

Program de funcţionare: luni - vineri 08:00 - 16:00

Modalităţi de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.